Výroční zpráva o činnosti Městské knihovny v Olešnici za rok 2017

1) Knihovní fond

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017 byl 15 182, z toho naučné literatury  4 332 a beletrie 10 850 titulů. Bylo nakoupeno 334 nových knih, do knihovny bylo darováno 112 knih, převážně z projektu Česká knihovna i od čtenářů samotných. Vyřazeno bylo 614 titulů.

2) Uživatelé

Do knihovny bylo zaregistrováno celkem 209 čtenářů (152 žen a 57 mužů). Dětí do 15 let 73, což činí 34,93% z celkového počtu čtenářů. Knihovnu navštívilo celkem 2 439 návštěvníků, 145 využilo v knihovně internet. 29 besed a 8 knihovnických akcí převážně s dětmi nebo seniory se zúčastnilo 805 návštěvníků.

3) Výpůjčky

Za rok bylo realizováno 4 784 výpůjček, z toho 2 776 beletrie pro dospělé a 1 090 pro děti. Dospělí si půjčili 421 titulů naučné literatury a děti 133. Z 10 druhů odebíraných periodik bylo půjčeno 363. Knih vypůjčených z VF Boskovice bylo 407, z jiných knihoven v rámci MVS 20.

4) Podmínky pro činnost

Knihovna má pro veřejnost otevřeno 15 hodin týdně na ploše 114 m2. Počet počítačů napojených na internet pro veřejnost je 1, počet studijních míst 18. Knihovna má webové stránky www.olesnice.knihovna.cz, které měly 28 169 návštěv-přístupů. Počet přístupů do on-line elektronického katalogu z prostoru knihovny byl 111, mimo knihovnu 645, počet přihlášení do čtenářského konta z prostoru mimo knihovnu byl 58.

5) Příjmy a výdaje

Příjmy za knihovnické služby 8 690 Kč (registrace, upomínky).

Náklady na pořízení knihovního fondu včetně periodik byly 55 455.

7) Akce pro veřejnost

  • Zapojení do celonárodního projektu Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka, besedy, pasování prvňáčků na čtenáře ve spolupráci se ZŠ
  • Zapojení do celonárodního knihovnického dění - Týden knihoven, Čtení pomáhá, Celé Česko čte dětem,  Březen měsíc čtenářů
  • Vyhlášení nejlepšího dětského čtenáře za rok 2016
  • Besedy pro MŠ, ZŠ a obyvatele chráněného bydlení – v počtu 37

8) Vzdělávání pracovníků

V roce 2017 se knihovnice zúčastnila porady a školení knihovníků a regionálních pracovníků v Blansku a organizovala poradu v Olešnici. Dále absolvovala školení v programu Tritius v Brně a podílela se na převodu programu v naší knihovně. Absolvovala školení a zrealizovala dvě besedy v rámci projektu Vstupy do škol – Křesťanské pojetí Vánoc. Odborná exkurze knihovníků okresu Blansko směřovala do knihoven Dačice a Písečné.

9. 1. 2018 vypracovala Ivana Kozlová

 

 

rok

registr. čtenáři

čtenáři do 15 let

návštěvníci celkem

výpůjčky celkem

naučná literatura dospělí

krásná literatura dospělí

naučná literatura děti

krásná literatura děti

periodika časopisy

návštěvníci internetu

2017 209 73 3244 4784 421 2776 133 1090 363 145

2016

211

81

3183

5420

446

3065

189

1413

307

160

2015

211

82

2978

5546

486

2888

261

1629

282

120

2014

211

83

2263

4836

348

2119

163

1254

367

60

2013

221

97

2933

6331

358

2628

191

1793

554

173

2012

238

124

3166

6800

552

2549

281

2011

498

142

2011

226

101

3069

6077

485

2315

229

1846

344

204

2010

196

91

2398

4080

310

1546

215

1317

329

167