Novinky

23.10.2018 16:07

100 let republiky - 100 českých knih do knihovny

100 let od vzniku republiky si připomínáme také stovkou knih, které byly pořízeny z mimořádného daru města. Pro lepší orientaci jsou označené samolepkou a umístěné ve zvláštním regálu. Jedná se o knihy týkající se vzniku republiky, kterými jsou např. T.G. Masaryk, České země v éře první...

—————

23.10.2018 15:50

Beseda s páťáky

S páťáky jsme pátrali po tom proč se nazýváme Češi, kdo byl praotec Čech a co je vlastně to strdí, proč máme ve státním znaku lva a jaké jsou další státní symboly. Ač děti budily dojem že všechno znají a všude byly nejméně dvakrát, v závěrečném kvízu jim dalo zabrat kdo je náš národní...

—————

23.10.2018 15:40

Motýlci poprvé v knihovně

Se začátkem měsíce října začala knihovna žít pravidelnými besedami. Předškolní děti ze třídy Motýlků, které chodí do knihovny každý měsíc, se seznámily s knihovnou, zacházením s knihami, ale také jsme si povídali o podzimu. Společně jsme vytvořili podzimní strom a domeček pro spokojený...

—————

15.08.2018 10:05

Na pouti

Další společné čtení v chráněném bydlení se uskutečnilo 25. července a neslo se v pouťovém duchu. Inspirací nám byla knížka Eduarda Martina Dědečku, máme tě rádi a příběhy To je dobře, že tě mám a Na pouti. Všichni potom s nostalgií vzpomínali, jaká to dřív o pouti bývala sláva .... velký úklid,...

—————

08.06.2018 15:57

Pasování prvňáčků na čtenáře

6. června přišly do knihovny děti z první třídy, každý s přepsaným slibem čtenáře. Za splnění všech úkolů ve druhém pololetí si děti zasloužily knížku Evelíny Koubové Bráchova bota, která vychází v projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Nesměl chybět pamětní diplom, sladká...

—————

08.06.2018 15:55

Rozloučení se školkáčky

5. června přišly do knihovny naposledy děti ze třídy Motýlků a četla jsem jim závěrečnou kapitolu z knížky J. Šandery Co mě čeká ve školce, kde děti spí ve školce, jsou pasovány na školáky a nakonec jde Kačenka 1. září do školy. Na to se i všechny děti těší! Nezbývalo nic jiného než se se...

—————

08.06.2018 15:49

O žabce Márince a žabáku Josefovi

Pravidelné setkávání se třídou Motýlků bylo v květnu zaměřené na žáby a žabky, o kterých jsme si četli, povídali a které také děti malovaly. Přijďte se do knihovny podívat, jak se jim povedly.

—————

21.05.2018 09:13

Protikladné dvojice

Beseda pro třeťáky byla takovým naladěním na prázdniny, protože jsem dětem nabízela a ukazovala knížky, které by si každý třeťák mohl přečíst a také jsem dětem představovala dvojice z těchto knih. Nejznámější jsou bezesporu Mach a Šebestová, dále potom Pan Buřtík a Pan Špejlička, pejsek a...

—————

21.05.2018 09:09

Víte, k čemu vás předurčuje vaše jméno?

Se seniory v chráněném bydlení jsme si 18. dubna povídali o významu našich jmen a příjmení, k čemu nás jména předurčují a jak jsou zastoupená u nás i v celé republice. Zařazovali jsme jména podle původu do slovanských, hebrejských, řeckých, germánských či latinských, pátrali jsme po původu...

—————

17.04.2018 14:14

Čtenářský klub podruhé

Do knihovny přišla druhá polovina čtenářského klubu. Povídali jsme si opět o komiksech a ani tato skupinka se od kreslených příběhů nemohla odtrhnout.

—————