Vyhodnocení Čtenářských deníčků

23.03.2012 16:31

V pondělí 12. března bylo naše setkání se třídou Motýlků trošku slavnostní, protože jsem měla připravené odměny pro ty děti, které si přinesly do knihovny vyplněné Čtenářské deníčky. Zklamáním však pro mě byl malý počet dětí a rodičů, kteří se do společného čtení a zaznamenávání zapojili – vyplněné deníčky si ze 29 dětí doneslo jen 5! Humorný příběh z knížky A. Mikulky Jak šla stonožka na fotbal, se dětem líbil a společně jsme se zasmáli. Každý si nakonec setkání vyzkoušel, jak je těžké vystoupit a říct básničku nebo zazpívat písničku.

—————

Zpět