1. třída v knihovně

16.01.2012 07:53

12. ledna přišly poprvé do knihovny děti z 1. třídy, které jsem již v loňském roce přihlásila o projektu „Už jsem čtenář – knížka pro prvňáčka“.

Na otázku, kdo již v knihovně byl, se zvedl přímo les rukou. Jen několik dětí z Trpína a ty děti, které nechodily do školky, byly v knihovně poprvé. Ostatní již měly zkušenosti z loňského školního roku. Vysvětlili jsme si, jak se stát čtenářem, které knížky jsou vhodné pro prvňáčky, a potom následovala prohlídka celé knihovny. Po seznámení se s projektem jsme se věnovali dnešnímu tématu a tím byla zvířátka v pohádkách. Knížek o zvířátkách měly děti připravený celý stoleček. Četli jsme si z knížky J. Lady Mikeš příběh o tom Jak byl Mikeš ve škole. Pozornost posluchačů jsem zkontrolovala několika otázkami, na které znaly děti správnou odpověď. Na závěr nesmělo chybět dětmi tolik oblíbené volné prohlížení knížek. Někdo jen prohlížel obrázky, ale byly i tací, kteří se pokoušeli číst první řádky. Snad jim ten zápal vydrží!

 

—————

Zpět