On-line katalog

Novinky 2016

31.05.2016 09:42

Karel IV. a šesťáci

Pro šesťáky byly na 25. května připraveny netradiční lekce o Karlu VI., při níž jsme se nejdříve seznámili s Bárou a její dobrodružnou výpravou do minulosti, kdy bylo Karlovi asi patnácti let. Potom už každý sám poznával určitou životní etapu Karla IV. a na závěr besedy jsme společně tvořili...

—————

31.05.2016 09:22

Ovečka Kudrlinka

Umíte nakreslit ovečku nebo beránka?? Po lekci pro mateřské školy to děti ze třídy Včeliček i Motýlků zvládly výtečně. Přijďte se podívat na chodbu před knihovnou, kde uvidíte celé stádo!

—————

31.05.2016 09:16

Psaní s prvňáčky

V měsíci květnu jsme s prvňáčky pokračovali v započatém projektu " Už jsem čtenář" společnou lekcí o psaní. Četli jsme si ukázky z knížky Povídání o pejskovi a kočičce a děti pomáhaly Jůlince najít cestu k opicím a potom hledat ovoce. Za domácí úkol dostaly přepsat...

—————

06.05.2016 14:12

Hrátky s češtinou

27. dubna přišly do knihovny dvě třídy osmáků a s každou třídou jsme se zamýšleli nad krásou slov a češtiny vůbec. Pomocnicí nám byly knížky Jana Wericha s pohádkou Lev a notes. Potom jsme rozebrali a převyprávěli Chlap, děd, vnuk, pes a hrob. Velkým překvapením pro žáky byl Vlasta Rédl a jeho...

—————

20.04.2016 09:00

Čtení pomáhá s páťáky

18. dubna –  opět po roce přišly do knihovny děti z páté třídy. V rámci projektu jsme si nejdříve četli z knížky Z. Svěráka Pan Buřtík a pan Špejlička. Potom jsme si povídali o projektu, o tom jak je snadné díky čtení přispět na různé charity a tím pomoci potřebným. Děti...

—————

20.04.2016 07:53

Prvňáčci čtou knihovnici

V rámci projektu – Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka byla 13. dubna knihovnice na návštěvě ve škole, aby se přesvědčila, jak se děti vypořádaly se všemi písmenky a jak jim jde čtení. Děti se snažily, obě třídy četly „Babku Chňapku“ a děti umí číst moc hezky.  Knihovnice si také odnesla...

—————

20.04.2016 07:46

Jarní setkání se školkáčky

12. a 19. dubna zavítaly do knihovny děti ze školky na jarní besedu. Četli jsme si o vepříkovi a kůzleti z knížky V. Čtvrtka pohádku Jak k nim přišlo jaro. Děti potom vytvářely jarní záložky a moc se jim povedly, přijďte se podívat!

—————

20.04.2016 07:30

Třeťáci a známé dvojice

7. dubna jsme se hned dvakrát setkali se třeťáčky, abychom si povídali o nejznámější dvojici jejich vrstevníků, kterými není nikdo jiný než Mach a Šebestová, žáci 3.B. Pomocnicí nám byla knížka M. Macourka Mach a Šebestová na prázdninách, kterou jsme si jako odměnu odnesli z loňského projektu...

—————