On-line katalog

Novinky 2016

20.10.2016 09:48

Říjen v knihovně

První setkání s třídou Motýlků Se začátkem nového školního roku započala opět naše pravidelná měsíční setkávání s předškolními dětmi z mateřské školy. Poprvé se děti seznámily s knihovnou, vše si důkladně prohlédly, osahaly, potěžkaly největší i nejmenší knihy a hlavně jsme si...

—————

28.06.2016 17:23

Pasování prvňáčků na čtenáře

Loučení nastalo také na besedě s prvňáčky, kdy jsme společně s dětmi byli úspěšní v projektu „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“. Děti prokázaly, že jsou již zdatní čtenáři, slibem se zavázaly, že budou hodně číst, aby se z nich stali moudří a vzdělaní lidé. A tak nic nestálo...

—————

28.06.2016 17:18

Loučení se školkáčky

31. května a 7. června jsme se v tomto školním roce sešli naposledy s dětmi ze třídy Včeliček a Motýlků. Protože je ve třídách většina dětí, které se už těší do školy, četli jsme příběh o zajíčkovi – Eda Ouško jde do školy. Každé dítko potom dostalo diplom, za absolvování celoročního...

—————

31.05.2016 09:42

Karel IV. a šesťáci

Pro šesťáky byly na 25. května připraveny netradiční lekce o Karlu VI., při níž jsme se nejdříve seznámili s Bárou a její dobrodružnou výpravou do minulosti, kdy bylo Karlovi asi patnácti let. Potom už každý sám poznával určitou životní etapu Karla IV. a na závěr besedy jsme společně tvořili...

—————

31.05.2016 09:22

Ovečka Kudrlinka

Umíte nakreslit ovečku nebo beránka?? Po lekci pro mateřské školy to děti ze třídy Včeliček i Motýlků zvládly výtečně. Přijďte se podívat na chodbu před knihovnou, kde uvidíte celé stádo!

—————

31.05.2016 09:16

Psaní s prvňáčky

V měsíci květnu jsme s prvňáčky pokračovali v započatém projektu " Už jsem čtenář" společnou lekcí o psaní. Četli jsme si ukázky z knížky Povídání o pejskovi a kočičce a děti pomáhaly Jůlince najít cestu k opicím a potom hledat ovoce. Za domácí úkol dostaly přepsat...

—————

06.05.2016 14:12

Hrátky s češtinou

27. dubna přišly do knihovny dvě třídy osmáků a s každou třídou jsme se zamýšleli nad krásou slov a češtiny vůbec. Pomocnicí nám byly knížky Jana Wericha s pohádkou Lev a notes. Potom jsme rozebrali a převyprávěli Chlap, děd, vnuk, pes a hrob. Velkým překvapením pro žáky byl Vlasta Rédl a jeho...

—————

20.04.2016 09:00

Čtení pomáhá s páťáky

18. dubna –  opět po roce přišly do knihovny děti z páté třídy. V rámci projektu jsme si nejdříve četli z knížky Z. Svěráka Pan Buřtík a pan Špejlička. Potom jsme si povídali o projektu, o tom jak je snadné díky čtení přispět na různé charity a tím pomoci potřebným. Děti...

—————